Ameliyat tekniğinde öncüyüz

Böbrek vericilerine kameralı teknik ile ameliyat yaparak hızla iyileşmelerini sağlarken...Yazının Devamı

Nakil sonrası takipte iddalıyız

Böbrek nakli yapmaktan belki de daha önemlisi etkin bir takip programı ile nakil sonrası böbreğin çok daha uzun yıllar çalışmasını sağlamaktır.Yazının Devamı

Nakil olmak için paraya ihtiyaç yok

Merkezimizde böbrek nakli olac ak hastalardan hazırlık, ameliyat...Yazının Devamı

facebook_icon

Kimler Böbrek Nakli Olabilir

Son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebleri diyabet ve (şeker hastalığı) ve hipertansiyondur. Diyabet hastalığı (Şeker hastalığı) böbrek nakli olması gereken önemli bir gruptur. Tip I diyabet hastaları için ayrıca uygun kadavra donör bulunabilirse böbrek+pankreas naklide önemli bir şanstır. Şeker hastalığı vücudu zaten yıprattığından buna böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisinin yükünü eklemek hastayı çok daha çabuk yıpratabilir. Bu sebeple diyabet hastalarına böbrek nakli olma şansının tanınması çok önemlidir. Tip I diyabet hastalarında pankreas ve böbreğin aynı zamanda nakledilmesi ile tek bir operasyon sonucunda diyaliz ve insülin tedavisinden kurtulmak mümkündür. Hepatit B veya C hastaları ileri karaciğer hastalıkları yok ise böbrek nakli olabilirler.

Hepatit B ve C virüsü karaciğerde hasara yol açan virüslerdir. Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar vücudun hepatit virüsüne karşı yürüttüğü savaşı olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple fazla miktarda kanında virüs olan veya karaciğerinde ciddi hasar gelişmiş olan diyaliz hastalarına böbrek nakli önerilmez. Ancak sadece hepatit B veya C virüsü olan ve karaciğerde olumsuz etkiler oluşturmayan hastalarda böbrek nakli diyaliz tedavisinde kalmaya göre daha sağlıklı ve uzun bir hayat sağlamaktadır. Ayrıca ilk başlarda nakil için dışlanma kriterlerinden biri olarak kabul edilen hepatit B ve C (+) donörler uygun hastalarda kullanılmaya başlanmıştır. Canlıdan böbrek naklinde doku uyumu olmadan nakil yapılabilir. Canlı böbrek naklinde doku uyumu olmaksızın nakiller Amerika ve Avrupa'da uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu nakiller sonrası on yıllık ve daha uzun dönemdeki takip sonuçları doku uyumu olan nakillerle hemen hemen aynıdır.Kan grubu uyumu olmadan böbrek nakli uygun hastalarda bir seçenektir.Kan grubu uyumu olmadan nakil yapıldığında immünolojik riskler artmaktadır ve nakledilen böbreği vücut erken dönemde reddedebilmektedir. Kan grubuna karşı olan antijenlerin diyalize bağlanır gibi bir makineye bağlanarak kandan temizlendiği aferez (kanın plazmasının temizlenmesi) denilen tedavi ve bağışıklık sistemini önemli ölçüde baskılayan yeni ilaçların kullanılması ile kan grubu uyumu olmadan nakil günümüzde yapılabilmektedir. Uzun dönem sonuçları kan grubu uyumu olan böbrek nakline göre %30 – 40 daha başarısızdır. 0 kan grubu olan hastalar vericileri A kan grubunun A2 alt grubundan ise kan grubu uyumlu olarak sağlıklı bir nakil olabilirler. A kan grubunun A2 alt grubu ile 0 kan grubu arasında çok büyük bir immünolojik farklılık olmadığından kan grubu uyumu olan bir durum olarak kabul edilebilir. Bu sebeple O kan grubu bulunan böbrek hastaları için yine O kan grubu veya A2 kan grubu olan yakınları böbrek verebilir.Alıcı ve verici arasında Rh faktörünün farklı olması önemli bir etken değildir. Kanda Rh faktörü bulunurken dokularda Rh faktörü bulunmaz. Bu sebeple alıcı ve verici arasında Rh pozitif – negatif olunmasının bir önemi yoktur.

Listede Bekleme Süreci

Bekleyen hasta sayısına karşın, organ bağışı yeterli sayıda olmadığı için, hastaya aylar içinde böbrek çıkabileceği gibi yıllarca beklemesi de gerekebilir. Sadece 18 yaş altı beyin ölümü gerçekleşen kişilerden bağışlanan organların paylaşımı, yine aynı yaş grubu çocuk hastalar için yapılır. 18 yaş üstü bekleyen hastalar, öncelikle aciliyet durumlarına daha sonra bağışlanan organa olan doku uyumlarına, organ yetmezliğine girme ve listede bekleme sürelerine göre sıralanır. 30/01/2011 tarih ve 950 sayılı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi'ne göre her organ ve doku için dağıtım ilkeleri belirlenmiştir. Bekleme listelerinin oluşturulması ve güncel tutulması ilgili organ nakil merkezinin ve merkezin organ nakli koordinatörünün sorumluluğundadır. Organ nakli bekleme listesinde ki hastaların sosyal ve psiolojik durumları bilinmeli, organ nakli merkezine ulaşım süreleri, koşulları, hastanın merkeze gelirken nasıl davranacağı ( sevk, kan vericisi,mali konular, ameliyat öncesi aç kalması vb...) anlatılmalı. Ayrıca listedeki hastaların sosyal ve tıbbi değişiklikleri sözkonusu olduğu zaman kayıtlı olduğu merkeze haber vermesi konusunda bilgilendirilmelidir.

Nakil İçin Diyaliz Gerekli Mi?

Nakil şansı olan bir kişiyi diyalizde bekletmek doğru bir yaklaşım değildir. Son dönem böbrek yetmezliğinin en iyi tedavisi böbrek naklidir. Diyalize başlama aşamasına gelen hastaların diyaliz tedavisinde altı ay – bir yıl gibi bir süre geçirdikten sonra nakil olması böbrek nakli tedavisine ulaşmak için vakit kaybetmek olur. Diyaliz tedavisine başlayacak bir hastanın böbrek bağışlayabilecek yakınları  başlangıçta ilgili ve istekli olurlar. Ancak diyaliz tedavisi başladığında hastalarının yaşamını sürdürebildiğini görerek böbrek bağışlamak fikrinden uzaklaşabilirler. Oysaki sevdikleri diyalizde geçen her senede iki – üç sene yıpranmaktadır. Bu sebeple sevdiklerinin diyalizde geçireceği on yıl onları 20 -30 yıl yıpratacaktır. Bu sürecin kaybından sonra nakil olmak kaybedilen zamanı geri kazandıramaz. Bu sebeple nakil şansı olan hastaların uzun yıllar kaybetmeden mümkünse diyalize başlamadan önce nakil olması en uygun tedavi seçeneğidir.

Diyaliz tedavisi çok gelişmiş olmakla beraber vücutta biriken toksik maddeleri her saniye temizleyen bir böbrek kadar sağlıklı sonuç veremez. Bu sebeple biriken toksik maddeler zaman içersinde damar sertliği, kalp hastalıkları gibi problemlerin oluşmasına ve vücudun çabuk yıpranmasına sebep olur. Böbrek nakli ile bu zaralı maddelerin atılımı sağlıklı bir insanınki gibi olduğu için bu problemler çok düşük düzeyde kalır. Uzun dönem çalışmalara bakıldığında diyalize girmeden nakil olabilmiş hastalarda böbreklerin daha sağlıklı çalıştığı saptanmıştır. Bir diğer çalışmada ise daha uzun diyaliz tedavisinde kalan böbrek hastalarında daha çok sağlık problemleri gelişmekte ve yıpranan vücut sebebiyle nakil sonrası başarı daha azalmakta olduğu gösterilmiştir.

 

Öneri:

Diyalize başlama aşamasına gelen böbrek hastalarının bir organ nakli merkezine baş vurmaları gerekir. Canlı vericisi olan hastaların diyalize girmeden hemen nakil olmaları en iyi tedavi seçeneğidir. Canlı vericisi olmayan hastalar diyalize başlarken aynı zamanda kadavra listesine girebilirler.

Diyalizde olan hastaların yakınlarının böbrek bağışlaması en önemli hayat hediyesidir. Bu hastalar diyalizde uzun yıllar geçirmeden mümkün olan en kısa sürede nakil olabilirlerse vücutları daha az yıpranır ve nakil sonrası başarı artar.

Uygun Böbrek Nasıl Bulunur?

Son evre böbrek yetmezliğinin en uygun tedavi şekli böbrek transplantasyonudur.

Böbrek transplantasyonunda iki organ kaynağı vardır.

 1. Canlı verici
 2. Kadavra

CANLI VERİCİ :

 • Birinci derece akrabaları: Annesi-babası-çocuğu
 • İkinci derece akrabaları: Kardeşi-dedesi-ninesi-torunu
 • Üçüncü derece akrabaları: Amcası-halası-dayısı-teyzesi-yeğeni (kardeş çocuğu)
 • Dördüncü derece akrabaları: Üçüncü derecedekilerin çocuklarıdır. Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendiriliyor

KADAVRA VERİCİ :

 • Beyin ölümü olan sistemik bir enfeksiyon ve kanser vb. olmayan kişilerdir
 • Kadavra ve canlı vericilerde A-B-0 kan grubu uyumu ve doku ila negatif crossmatch (Rh Faktörü önemli değildir) uyumu gerekir.
 • Canlı vericilerde, 1 ve 2 antigen uyumsuzluğu (Mismatch) varsa vericiler kabul edilebilir.
 • Kadavrada ise HLA B ve DR den birer antigen uyumu ile negatif Crossmatch yeterli uyum sayılır.

BÖBREK NAKLİNE HAZIRLIK AŞAMALARI:

 • Kliniğimize canlıdan yada kadavradan böbrek nakli olmak için başvuran hastalar önce organ nakli cerrahı ile tanışırlar
 • Organ nakli cerrahı tarafından olası riskler konuşularak,tıbbi tetkikler ve operasyon ile ilgili hasta ve ailesine detaylı bilgi verilir

Canlıdan böbrek nakli için başvuran alıcı ve donör yada kadavradan böbrek nakli için başvuran alıcı organ nakli doktoru tarafından, böbrek naklinde hazırlık aşamalarına başlatılmak üzere nakil koordinatörü ile tanıştırılır.   Böbrek nakli için merkezimize geldiğinizde hazırlıkların tamamlanması bir hafta içinde gerçekleşmektedir.

Hastaneye vericinizle geldiğinizde yanınızda getirmeniz gereken belgeler.

*Nüfüs cüzdanı.(Alıcı-verici)

*Diyaliz merkezinden alınmış epikriziniz.(Alıcı)

*24 saatlik idrar.(Verici getirecek)

24 saatlik idrar toplamak için yapılması gerekenler:

-Yaptığınız idrarınızın her damlasının toplanması yapılacak testin sonucu açısından önemlidir.

-24 saatlik idrarı toplamak için laboratuardan plastik kap alınız,ya da 5 lt. temiz su kabı alınız.

-İdrar toplamaya sabah uyandığınız saatten itibaren başlayabilirsiniz.

-Uykudan kalktıktan sonraki günün ilk idrarını tuvalete yapınız.

-Tüm gün ve gece boyunca yaptığınız idrarları verilen kabın içine toplayınız.

-Ertesi gün uyandığınızdaki ilk idrarı topladığınız kabın içine yapınız.

-Tüm idrarları alarak laboratuvara teslim etmek üzere hastaneye getiriniz.

*Başka merkezde yapılmış son 6 ay içinde çekilmiş BT,MR,BATIN USG ,Biokimya tetkikleri,Mamografi,Meme USG gibi. çekilmiş filmlerinizi ve epikrizi değerlendirmemiz için yanınızda getirebilirsiniz.

 • Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.
 • Dördüncü derece dışındaki başvurular İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan Etik Kurulun da değerlendirilir.Etik kurulda ıkı haftada bır kez toplanarak hastaları değerlendirir..kurulda onaylanan hastaların operasyanları planlanarak hastaya bildirilir.

AKRABALIK DERECESİ

1. Derece akraba: Anne,baba,çocuk

2. Derece akraba: Kardeş,dede,nine,torun

3. Derece akraba: Amca,dayı,hala,teyze,

4. Derece akraba: üçüncü derecedekilerin çocuklarıYeğen-Kuzen (kardeş çocuğu)

Eş akrabaları da aynı şekilde derecelendirilir.

KAN GRUBU UYUMU

 • ALICI KAN GRUBU VERİCİ KAN GRUBU
 • AB                                     O – A – B – AB
 • A                                        O – A
 • B                                        O – B
 • · O                                        O – A2

 

 • Kan grubu uyumsuzluğu yada cross uyumsuzluğu

durumunda ise çiftler çapraz nakil için bilgilendirilir

Çapraz nakili kabul eden çiftler değerlendirilip hazırlıklarına başlanılır.

Koordinatörler tarafından getirdiğiniz epikrizle (hastalık öykünüz) alınıp,resimleriniz çekildikten sonra size ait bir dosya oluşturulacaktır.Size Nefroloji doktorundan randevu verilecektir.Diğer tetkiklerin randevularınıda sizin diyalizinizin olmadığı  bir gün sekreterimiz tafından planlanlanarak size bildirilecektir.

Nefrolog sizi görüp Fizik muayenenizi yaptıktan sonra mevcut tetkiklerinizi değerlendirecek ve ileri tetkikleri isteyecektir.

 • Gerekli durumlarda sizi takip eden doktorunuz ile karşılıklı bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir.
 • KAN VERMEK İÇİN GELDİGİNİZDE AÇ OLMALISINIZ

NAKİL İÇİN ÖN HAZIRLIK

Anamnezden sonra hazırlık aşamasındaki

tetkiklere başlanır

 • Kan grubu tayini (alıcı-verici)
 • Biyokimya testleri (alıcı-verici)
 • Serolojik testler (alıcı-verici)
 • HBs Ag + hastalarda (HBV DNA)
 • Anti HCV + hastalarda (HCV RNA) bakılıcaktır.
 • 24 saatlik idrarda Mikroalbüminüri,Kreatinin Klirensi,Total Protein (verici ve preemptif hastalara)
 • Akciğer grafisi (alıcı-verici)
 • EKG (alıcı-verici)
 • EKO,Treadmill,Ritim holteri,TA holteri (hekim isterse)
 • Meme USG (40 yaş↓)
 • Mamografi (40 yaş↑)
 • PAP Smear
 • Tüm batın USG (alıcı)

KONSÜLTASYONLAR (Nefroloji Hekiminin gerekli duyduğu durumlarda istenicektir.)

Kardiyoloji

Jinekoloji

Göğüs Hastalıkları

Gastroentoloji (Hep B + / Hep C +)

Üroloji

Psikiyatri

Diş Hekimi

Canlıdan böbrek nakli için başvuran alıcı ve donör ,kadavradan böbrek nakli için

başvuran alıcı için ise istenilen tetkik ve konsültasyonlar aynıdır.

İstenilen tetkik ve konsültasyonlar tamamlandıktan sonra Nefrolog tarafından dosya incelenir,muayeneleri yapılır ve sağlık durumu iyi olarak değerlendirildiğinde;

HLA doku tipi (alıcı-verici)

Doku cross-match (alıcı-verici)

Flow cytometry cross-match (alıcı-verici)

Panel reaktif antikor (PRA) (alıcı)

MAMS (gerektiğinde)

Renal CTA (verici) ÇEKİLİR.

Her Pazartesi Konsey toplantısında hastaların dosyaları incelenir ve operasyona onay verilenlerin nakil tarihleri belirlenerek, olurluluk onay formu konseye katılanlar tarafından imzalanır.

Konsey sonrası hastalar koordinatörler tarafından bilgilendirilirler

Hazırlamaları gereken resmi evraklar istenir

Servise yatış için davet edilirler

Transplantasyon servisi sorumlu hemşiresine

Dosya ile birlikte teslim edilirler.

CANLI VERİCİLİ BÖBREK TX HASTALARININ HAZIRLAYACAĞI RESMİ BELGELER

Alıcı ve verici adayının noter onaylı t.c kimlik fotokopileri

Alıcı ve vericinin akraba olduklarını belgeleyen vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Vericinin evli ise noter tastikli eş onayı

Verici evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi

Verici evli degil ise anne babasından onay alınacak (noter tastikli)

Akraba dışı canlıdan organ nakli

ETİK KOMİSYON İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDA AŞAĞIDAKİ ÜYELERDEN OLUŞUR:

a) Valilikçe görevlendirilecek il emniyet müdür yardımcısı ya da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü,

b) Naklin yapılacağı hastane haricindeki bir kamu hastanesinden bir tabip,

c) Naklin yapılacağı hastane personelinden olmayan bir psikiyatri uzmanı,

ç) Baro tarafından görevlendirilecek bir avukat,

d)Valilikçe görevlendirilecek bir sosyal hizmet uzmanı.

 

 

 

ETİK KOMİSYON İÇİN DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:

1.Alıcı ve vericinin TC Kimlik Numarası,

2.Vericinin mümeyyiz olduğuna dair rapor,

3.Vericiden alınmış, en az iki tanıklı hekim onaylı, muvafakat belgesi,

4.Verici ve alıcının hekim onaylı bilgilendirme formu,

5.Verici ve alıcının nakile uygunluğunu bildiren sağlık raporu,

6.Alıcı ile vericinin yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren dilekçe ve mevcut ise belgelendirmesi,

7.Alıcının ve vericinin gelir düzeyini gösteren beyan,

8.Alıcı ve vericinin borcunun olup olmadığına dair beyan,

9.Alıcının ve vericinin ikametgah beyanı,

10.Komisyon gerekli görmesi halinde bu belgeler dışında bilgi ve belgeler talep edebilir.

ÇAPRAZ VERİCİLİ NAKİLLERDE OLMASI GEREKEN BELGELER:

1.Alıcı ve vericilere ait İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi ve akrabalık derecelerini gösteren belge ve bilgiler,

2.Çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiye ait izleme formu,

3.Alıcı ve vericinin nakil merkezi sorumlusu tarafından onaylanmış olurluk raporu,

4.Alıcının, yapılacak organ nakliyle ilgili olarak bilgilendirildiğini; eşleşmeyle belirlenen vericisinin karşı tarafa organ verecek olan akrabasıyla aynı sağlık koşullarına sahip olduğunu ve bu durumu kabul ettiğini gösteren kendisi tarafından imzalanmış belge,

5.Nakil merkezi sorumlusunun yapacağı çapraz nakille ilgili her iki tarafın alıcı ve vericisine ayrıntılı bilgi verdiğini gösteren imzalı belge ile çapraz olarak eşleşen alıcı ve vericiler arasında oluşan yaş, tıbbi koşul eşitsizliği, vb. farklılıklar ile bu farklılıkların neden olabileceği tıbbi sonuçlar hakkında alıcı ve vericilerine ayrıntılı bilgi verdiğini gösteren imzalı belge.

ULUSAL BEKLEME LİSTESİNE KAYIT

Kadavradan böbrek nakli için başvuran ve konseyde kararı verilen hastalar,

Organ Nakli Koordinatörü tarafından Ulusal bekleme listesine kaydı yapılır

Hastalar listeye kayıtları yapıldıktan sonra bilgilendirilir,altı ay da bir tetkikler yenilenerek  liste güncellenir.

Ameliyatın ne zaman olacağı böbrek naklinin canlı yada kadavra kaynaklı olmasına göre değişir.

*Canlı böbrek naklinde operasyon zamanlaması önceden belirlenip alıcı-verici 1 gün öncesinden hastaneye yatırılır.

*Kadavradan böbrek naklinde ise organın hastanede bulunma zamanına göre operasyon zamanı planlanır.Hasta gece / gündüz her an hastaneye yatış için çağırılabilir.

*Kadavradan organ için bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılabilecek telefonları açık olmalıdır.

*Koordinatör kadavradan organ çıktığında sizi arayıp bilgilendirecektir.

*En kısa zamanda (1-2 saat) kan vermek için hastaneye geliniz.

*Çağırıldığınız saatten sonra her hangi bir şey yiyip içmeyiniz.

*Kadavra organı kanıyla sizin kanlarınızın cros-macht testleriniz yaklaşık 3-4 saat kadar sürmektedir.

*Koordinatörünüzün talimatı doğrultusunda aç bekleyiniz.

Organ nakli koordinatörünüz size sonuç ile ilgili bilgilendirme yapacaktır.

Kadavra Vericili Böbrek Nakli

Dünya yapılan böbrek nakillerine bakıldığında bu nakillerinin çoğunluğunu kadavradan böbrek nakli oluşturmaktadır. Ülkemizde ise bunun tersine yapılan nakillerin % 20-30 arası bir oranda kadavradan nakil oluşturmaktadır. Organ naklinin sayısını arttırmanın ilk aşaması kadavradan organ naklinin arttırılmasını sağlamaya çalışmaktır. Ülkemizde şu an itibariyle yaklaşık 60000 böbrek yetmezliği hastası mevcuttur. Canlı vericili nakil sonuçları kadavra vericili olanlara göre daha iyidir fakat canlı verici şansı olmayan diyaliz hastalarının diyaliz ile karşılaştığı sorunlar ve yaşam süreleri düşünüldüğünde çarpıcı bir biçimde kadavradan nakillerin önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadavradan Organ Eldesi

KADAVRA BEKLEME LİSTESİNE KAYIT OLMAK İÇİN;

 

Kadavra böbrek vericisi denildiğinde geçirilmiş bir kaza veya hastalık sonucu beyine kan akımının tamamen gitmediği ve geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarı geliştiği tespit edilen kişi kastedilmektedir. Bu kişinin solunum cihazı ve yoğun bakım tedavisi desteği ile solunum fonksiyonu ve organlara kan dolaşımının devamı sağlanır. Kadavra böbrek vericisinin böbreklerinin hasar görmemesi için kan dolaşımının bozulmamasına özen gösterilir. Kadavra vericinin kan basıncının aşırı düşmesi, akciğer problemi sebebiyle dokuların oksijenizasyonunun bozulması gibi problemler sebebiyle böbrekler olumsuz etkilenebilir. Böbrekler çıkarıldıktan sonra soğuk ortamda bekletilerek metabolizmasının azaltılarak kanlanmanın olmadığı bu dönemde doku hasarının azaltılması amaçlanır. Soğuk ortamda saklanan böbreğin çıkarıldıktan sonra ilk 24 saat içersinde takılması gereklidir.

 

Kadavra böbrek mevcudiyeti durumunda Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Listesinin kriterlerine göre alıcının tespitinde kan gurubu, doku tipleri uyumu,yaşı,diyalize girme süreleri ve listede bulunduğu süre önemli belirleyici faktörlerdir. Böbrek dağıtımı UKM (Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi) tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yapılan eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır. Bölgedeki en uygun hastalar belirlenir ve kadavra ile hastaların kanı karşılaştırılarak (Crossmatch) organı red riski değerlendirilir.Bu aşamadan sonra da hastaların tıbbi olarak uygunluğu değerlendirilerek en uygun hasta seçilir ve böbrek nakli gerçekleştirilir. Bakanlığın belirtmiş olduğu listede ilk hastaya böbrek nakledilmelidir. Bu mümkün olmaz ise listedeki ikinci, üçüncü diye sıradaki hastalar değerlendirilmelidir. Listede ön sırada çıkan bir hastaya böbrek verilmeyecek olur ise bunun sebebini organ nakli merkezi bakanlığa bildirmek ile yükümlüdür. Bu sebeple bir kadavra organın nakledileceği hasta tespit edilirken kimsenin bir başkasının önüne geçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

 

Kadavra listesine kayıt olmak için; öncelikle merkezimize başvurarak Organ Nakil Cerrahı ile ilk görüşmeyi yapınız Görüşmeye gelirken bazı tetkiklerinizi yanızda getirmeniz işlemlerinizi daha kolaylaşacaktır (kimlik,kan gurubu,biokimya tetkikleri hepatit markerlerı,akciğer grafisi, elektrokardiyografi; ekokardiyografi, üst batın ultrasonu ve epikriz) görüşme sonrasında Organ Nakli Koordinatörü tarafından detaylı bilgileriniz alınarak, nakil konusunda bilgilendiriliceksiniz.Sizden istenilen yeni biokimya ve seroloji tetkiklerini hastanemizde yaptırdıktan sonra nefroloji muayenesi için randevu  alıcaksınız  Nefroloji muayenesi sonrasında sizden istenilen diğer tetkik yada konsültasyonları da yaptırdıktan sonra Organ Nakli Koordinatörüne tüm istenilenleri teslim ediniz.Dosyanız konsey toplantısında incelendikten sonra uygun bulunduğunuzda Doku ve PRA (Panel Reaktif Antikor) tetkikleriniz yapılarak kadavra listesine alınacak ve  Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Listesine kayıt olduğunuz size bildirilecektir .Bekleme listesinde iken alt ay da bir PRA, Nefroloji muayenesi,hepatit B,hepati C taşıyıcısı iseniz Gastroentroloji bölümü tarafından muayenenizin tekrarlanması gereklidir.Nefroloji kontrolüne gelirken son yapılan biokimya,seroloji testlerinizi ve yakın zamanda çekilen EKG;film ve ultrasonlarınızı getirmeniz durumunda işlemler kolaylaşacaktır. Bekleme süresinde gelişecek problemlerden transplant koordinatörümüzü bilgilendirmek hastanın sorumluluğudur. Transplant ekibimiz, en iyi şartlarda en uygun böbreği size nakletme prensibi ile çalışmaktadır. Sizin de aynı hassasiyetle başarılı olunması için destek olmanız gereklidir.

 

Bu sebeple bize bildirmeniz gereken durumlar şunlardır:

·         Herhangi bir sebeple hastaneye yatarak tetkik veya tedavi gördüyseniz

·         Herhangi bir enfeksiyon hastalığınız var ise

·         Kan veya kan ürünü aldıysanız

·         Adres veya telefon numarası değişikliği olmuş ise

·         Uzun süreli şehir dışında olacaksanız

 

Organ nakli için listede bekleyen hastalara çok gerekli olmadıkça kan ve kan ürünü transfüzyonu yapılmaması çok önemlidir. Çünkü kan ve kan ürünü transfüzyonu sırasında bağışıklık sisteminiz başka insanların dokuları ile karşı karşıya gelir ve bu sebeple gelişebilecek aşırı duyarlılık sebebiyle nakledilecek böbreğin hemen red olması problemi gelişebilir. Bu durumdaki hastaların böbrek nakli olması çok problemli olabilir.

KADAVRADAN ORGAN NAKLİ İÇİN ÇAĞIRILDIĞINIZDA;

-En kısa sürede merkezimize ulaşmanız gerekmektedir.

-Size haber verildikten sonra yemek yemeyiniz,su içmeyiniz.

-Sosyal güvenceniz ile ilgili evraklarınızı ve kimliğinizi yanınıza alınız.

-Kullandığınız ilaçları ve evinizde var ise son yapılan tetkiklerinizi yanınıza alınız.

-Unutmayınız ki;kadavra için çağırıldığınızda böbreğin size takılacağı konusunda bir söz verilmemiştir.Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi puan durumunun yüksek olması ve tıbbi uygunluğun olması durumunda nakil gerçekleştirilicektir.

NAKİL MERKEZİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN HASTALAR;

 

Böbrek bekleyen hastalar Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine sadece tek bir merkezden girebilirler. Ancak hastalar bu listeye girecekleri merkezi seçmeke serbesttir ve istedikleri zaman ulusal listede kayıtlı olduğu merkezi değiştirebilirler. Kaydını başka bir nakil merkezine aldırmak isteyen hastaların böbrek nakli olmayı tercih ettikleri nakil merkezinin Organ Nakli Koordinatörüne başvurmaları yeterlidir. Burada ilgili merkeze verecekleri bir dilekçe ile merkez değişikliği isteklerini Bakanlığa bildirilmesi sonrası listede merkez değişikliği yapılmaktadır.

Canlı Vericili Böbrek Nakli

Transplantasyon bekleme listesinde uzayan bekleme süresi, sürekli artan organ ihtiyacı ve elde edilen daha iyi sağkalım sonuçları nedenleriyle, canlı vericiden böbrek nakli tüm dünyada sıklıkla tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Canlı vericili böbrek naklinin başarı oranları kadavradan yapılan böbrek nakline göre daha yüksektir. Kadavra donör bulma sıkıntısı olmayan gelişmiş ülkelerde dahi başarı oranının yüksekliği, preemptif (diyalize girmeden nakil) nakil , topluma ve alıcıya faydaları, naklin vericiye kazandırdığı psikolojik yarar, verici ameliyatlarının minimum riskle yapılabilmesi, kadavra donör sayısının azlığı nedenleri ile canlı vericili böbrek nakli sayısını arttırmıştır

Kimler Böbrek Verebilir

18 yaşını dolduran herkes verici olabilir. Yaş için üst sınır 65 kabul edilse de kişinin sağlık durumu ve böbrek fonksiyonları değerlendirilerek bu sınır daha da yükselebilir.Verici olan kişinin eşi de bu konuda gönüllü olmalıdır. Böbrek bağışlamak isteyen kişi dikkatli bir şekilde fizik muayene ve tetkikler ile değerlendirilir. Ancak sağlıklı olduğu belirlenen kimselerin böbrek bağışlaması uygundur.Sağlık Bakanlığı tarafından canlıdan organ ve doku nakillerinin denetiminin kolaylaştırılması amacı ile ‘Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi’ yönergesinin 7′nci bendinde yapılan değişiklik 28 Haziran 2004 tarih ve 4690 sayılı onay ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre, canlıdan organ ve doku nakli, alıcının dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabiliyor. Bu kapsam dışında kalan organ ve doku verici adayların durumları, ilgili organ ve doku nakli merkezindeki yerel etik kurul tarafından değerlendirilip uygun bulunması halinde nakli gerçekleştirilebilir. Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni kanununun 17′nci Maddesi’nde ‘kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur’ deniyor. Buna göre; kan hısımlığında kişinin akrabalık derecelerine göre;

Birinci derece akrabaları: Annesi-babası-çocuğu

İkinci derece akrabaları: Kardeşi-dedesi-ninesi-torunu

Üçüncü derece akrabaları: Amcası-halası-dayısı-teyzesi-yeğeni (kardeş çocuğu)

Dördüncü derece akrabaları: Üçüncü derecedekilerin çocuklarıdır. Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendiriliyor.