bobrek-nakli-1

Untitled-1-Recovered_06

Ameliyat tekniğinde öncüyüz

Böbrek vericilerine kameralı teknik ile ameliyat yaparak hızla iyileşmelerini sağlarken...

Yazının Devamı

Nakil sonrası takipte iddalıyız

Böbrek nakli yapmaktan belki de daha önemlisi etkin bir takip programı ile nakil sonrası böbreğin çok daha uzun yıllar çalışmasını sağlamaktır.

Yazının Devamı

Nakil olmak için paraya ihtiyaç yok

Merkezimizde böbrek nakli olac ak hastalardan hazırlık, ameliyat...

Yazının Devamı

facebook_icon

Böbrek Nakli - Dr Barış AKİN

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği son derece sinsi seyreden bir hastalıktır.Çoğu kez hastalar hastalık ileri dönemde iken sağlık kurumuna müracaat ederler.

Bazen hastalığın belirtileri tesadüfen ortaya çıkar ve düzeltilmesi mümkün olmayan bir sağlık sorunu olarak yaşam boyu devam eder. Kronik Böbrek Yetmezliğinde böbrekler zararlı maddeleri dışarı atamadıkları için artık maddeler kanda birikerek birçok organ ve sistemi etkilerler.

Hastalığın erken tanısı ve tedavisi yapılarak bazı komplikasyonlar önlenebilir, ancak erken evrede tanı koyabilmek genellikle mümkün olamamakta ve bu nedenle hastanın tedavisi gecikmektedir. Günümüzde Kronik Böbrek Hastalığının erken evrede teşhisi için kullanılan basit testler vardır. Serum kreatinin düzeyinin ölçümü,GFR (böbrek fonksiyonlarının)hesaplanması ve idrarda Albümin ölçümü yapılarak erken tanı konulabilir ve böbrek hasarı komplikasyonları önlenebilir.

Özellikle “Yüksek Risk Grubundaki Hastalara” erken teşhis için yapılan ölçümler böbrek hastalığı açısından önemlidir.

¢ DM (Şeker hastalığı)
¢ Hipertansiyon
¢ Obezite
¢ Metabolik sendrom
¢ >50 yaş

Bu faktörler hem böbrek hasarının ortaya çıkmasında hem de hasarın ilerlemesinde etkindir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Önlenmesi için;

¢ Egzersiz,
¢ Sağlıklı beslenme,
¢ Fazla kilodan kaçınmak,
¢ Sık ağrı kesici kullanmamak,
¢ Kan basıncını kontrol altında tutmak,
¢ 40 yaşından sonra şeker ölçümü yaptırmak,
¢ Şeker hastalığı, tansiyon, ailede böbrek hastalığı varsa ve yaş 60’tan yüksek ise böbrekleri belirli aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir.

Akrabalarınızdan böbrek nakli, bir felaket mi bir coşku mu?

Böbrek almanın vermekten daha güç olduğu bir durum…

Hastalarlarımızla konuşurken sıkça rastladığımız bir durum onlara uygun böbrek verecek bir yakınları olmasına rağmen canlı vericili böbrek nakli olmayı tercih etmemeleridir. Beklide bu yaklaşım bundan on sene önce böbrek naklinin başarı oranları düşükken, sevdiklerini incitmek istememelerinden kabul edilebilecek bir yaklaşımdı. Ancak günümüzde artık canlı vericili böbrek nakli %95 başarılı sonuçlar vermektedir. Dahası sizi seven kişiler detaylı olarak incelenmekte ve eğer uygun sağlıkta bulunursa böbrek yetmezliğine girme riski artmadan size bu anlamlı hediyeyi verebilmektedir. Bu konuda elli yılı aşkın bir süredir böbrek vermiş olan bir fedakârlar ordusunun değerlendirildiği çalışmalar sonucu ortaya çıkan gerçeklerle karar verilmektedir. Dahası böbrek bağışlayacak kişiye günümüzde kapalı teknk ameliyatla böbrek çıkarılmakta ve ameliyat sonrası birkaç gün içersinde evinize gönderilmeniz sağlanmaktadır. Tüm bu gerçeklere rağmen sevdiğiniz kişinin, kızınızın, oğlunuzun, kardeşinizin incindiğini görmek çok ağır bir bedel gibi gelebilir. Ama sevdikleriniz sizinle sağlıklı ve uzun yıllar bu hayatı paylaşmak istiyorlar ise ve bunun karşılığında yapacakları fedakârlık onları mutlu edecek ise onlardan böbrek almayı kabul etmek felaket olarak değil, bir sevinç bir mutluluk olarak görülebilir. Çünkü onlarda bunun karşısında çok önemli bir şey geri kazanacaklar.. SİZİ…


Doç Dr Barış Akin
Genel Cerrahi Uzmanı
Organ Nakli Programı Başkanı
Medicana Çamlıca Hastanesi, İstanbul

Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi Böbrek Nakli

Günümüzde böbrek nakli son derece güvenli ve başarılı bir tedavi yoludur. Bundan 20 yıl önce böbrek nakledildikten sonra uzun yıllar çalışma şansı yarı yarıya iken, günümüzde başarı oranları %98 düzeyine gelmiştir. Bu gelişmenin sağlanmasında gerek böbrek nakli konusundaki tecrübelerin artması gerekse bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların gelişmesi önemli katkı sağlamıştır. Bir diyaliz hastasının hiç şüphesiz sağlıklı ve daha uzun bir hayat sürmesi için böbrek nakli olması gereklidir. Esas önemli konu ülkemizde nakil bekleyen binlerce hastaya uygun böbrek bulunmasını sağlamaktır.

Böbrek Nakli konusunda önemli bazı noktaları değerlendirecek olur isek:

Ben böbrek nakli olabilir miyim?

Aslında tüm diyaliz hastaları böbrek nakli adayıdır. Çünkü diyalizde olmak yerine nakil olmak hemen hemen tüm hastalar için daha uzun ve sağlıklı yaşam anlamına gelir. Ancak ileri kalp hastalığı ve bazı enfeksiyon hastalıkları nakil olmayı engelliyebilir. Diyaliz hastalarının böbrek nakli için uygun bir aday olduğunun değerlendirilmesi için bir organ nakli merkezine baş vurması atmaları gereken ilk adımdır.

Böbrek naklinde başarı oranları nedir?

Hemen hemen herkez nakil olduktan sonra sağlıkla evine gitmektedir. Birinci senenin sonuna gelindiğinde hastaların %95-98 ‘i sağlıklı olarak hayatlarını sürdürür. Üçüncü seneye gelindiğinde %90 beşinci seneye gelindiğinde %80 hasta diyalize girmeden hayatını sürdürür. Kadavradan nakilde ortalama 10 yıl, canlıdan böbrek naklinde ortalama 20 yıl başarı süreleri vardır. Merkezimizde 2010 yılında nakil olan 116 hastanın hepsi sağlıklı çalışan böbrek ile taburcu olmuştur. Bir senelik süre içersinde iki hastamız diyalize geri dönmek zorunda kalmıştır. Merkezimizdeki bu yüksek başarı oranları başarılı bir ameliyat ekibi ve etkili bir nakil sonrası takip programı ile sağlanmıştır.

Yakınım yarım kalırken benim böbreğim de çalışmayabilir!

Hastalarımızın canlıdan böbrek nakli öncesinde eksik bilginin sebep olduğu kaygılarla bize en çok sordukları soruların başında verici olan kişinin yarım kalacağı ve buna karşılık nakledilen böbreğin de %100 çalışma garantisi olmadığı gelir. Bu haklı soruların çok açık yanıtları mevcuttur. Bu açıklamalardan en önemlisi geçtiğimiz 50 yıl içersinde Amerika, Avrupa ve ülkemizde de 300 bin üzerinde canlıdan nakil bizzat sağlık bakanlıklarının kontrolü altında yapılmıştır. Bu olguların istatistiksel sonuçları vericilerde kalıcı bir hasar olmadığını gösterdiği için canlıdan böbrek nakli bugün maddi ve manevi olarak devlettin desteği ile yapılmaktadır. Canlıdan nakilin başarı oranlarına daha önce değinmiştik. Organ naklinde ileri merkezlerde %100 değil ama %98 başarı oranı ile neredeyse mükemmele yakın sonuçlar almak mümkündür.